Σύλληψη χρώματος
Κορεσμός, απόχρωση, χροιά, σκίαση, φωτεινότητα, ιριδισμός, λάμψη μαργαριταριού... η σύλληψη ενός χρώματος είναι μια σύνθετη επιστήμη. Ενώ οι κατασκευαστές παρέχουν συνεχώς πληροφορίες για τα πιο πρόσφατα «βασικά» τους χρώματα, εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα έχουμε συλλάβει σε όλες τις παραλλαγές τους.

Privacy Statement Terms & Conditions Copyright AkzoNobel