Η αεροδυναμική του Nuna6 έχει σχεδιαστεί προσεκτικά μέχρι και την παραμικρή
λεπτομέρεια, γι' αυτό η καλή προεργασία και το τελείωμα είναι απολύτως
κρίσιμοι παράγοντες. Η συνεργασία είναι πράγματι ένα εργαστήριο επάνω σε
ρόδες, ανοίγοντας το δρόμο για να παρέχουμε στους κατασκευαστές πιο ελαφριές, πιο αειφόρες επιστρώσεις. Κτίζουμε το μέλλον μαζί. Η Sikkens και η Nuna.

Privacy Statement Terms & Conditions Copyright AkzoNobel