«Με το νέο Autowave MM 2.0, ότι βλέπεις αυτό παίρνεις!»

Η Sikkens προσπερνά τον ανταγωνισμό με δραματική αναβάθμιση των υψηλών επιδόσεων στο σύστημα Autowave VR με το Autowave MM 2.0. Σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία πιγμέντων και ρητινών θέτουν ένα νέο πρότυπο στις επιδόσεις του υδατοδιαλυτού χρώματος διπλής. Οι γρήγοροι χρόνοι και η εύκολη χρήση του Autowave MM 2.0 δίνουν τη σιγουριά για την επίτευξη κορυφαίων αποτελεσμάτων. Με την πρώτη, κάθε φορά.
Ian Bates
The Painters

  • Nuna
Lorem Ipsum

Με το ευρύ πλαίσιο εφαρμογών του Autowave MM 2.0, είναι εγγυημένα τα ελεγχόμενα και αναπαράξιμα αποτελέσματα. Το «σβήσιμο» της απόχρωσης είναι επίσης απλό και μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ειδικά πρόσθετα ή αλλαγή της τεχνικής ψεκασμού. Η ανταπόδοση για τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη είναι σαφής: αύξηση της κερδοφορίας και της ικανοποίησης του πελάτη. Και αυτό σε βοηθά να πετυχαίνεις τους στόχους σου.

Οι νέες τεχνολογίες στην κατασκευή αυτοκινήτων, και οι πιο περίτεχνες χρωματικές τάσεις προκαλούν τις επιδόσεις των βαφέων και των προϊόντων σ' όλα τα φανοβαφεία. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, οι ασφαλιστικές κατασκευαστών, οι κάτοχοι στόλων και πάροχοι εργασιών συνεχώς απαιτούν επισκευές ανώτερης ποιότητας. Το Autowave MM 2.0 είναι η λύση βαφής υψηλής απόδοσης που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της απαιτητικής αγοράς των επαναφαβών

Privacy Statement Terms & Conditions Copyright AkzoNobel